Hyppää sisältöön

Hakukoneoptimointi (SEO) WordPress-verkkosivuille

Hakukoneoptimoinnilla (engl. Search Engine Optimization eli SEO) tarkoitetaan verkkosivuston tai yksittäisten verkkosivuston sivujen ja artikkelien hakukonenäkyvyyden parantamista. Hakukoneoptimoitu sivu tai artikkeli saavuttaa yleensä korkeamman sijainnin hakutuloksissa ja saa siten enemmän kävijöitä verkkosivustolle.

Harva käyttäjä jaksaa tutkia esim. Googlessa hakutuloksia, jotka eivät ole top 10 listalla käyttäjän tekemällä haulla. On siis tärkeää yrittää parantaa verkkosivujen näkyvyyttä hakukoneissa ja yrittää saada mahdollisimman korkea sijainti hakutuloksissa.

Hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat eniten verkkosivuston tekninen toteutus, verkkosivuston tekstisisältö sekä sisällössä käytetyt eri elementit kuten väliotsikot, linkit, kuvat, kappaleet, listat yms. Lisäksi on erinäisiä muita huomioon otettavia asioita joita käymme myös tarkemmin läpi tämän artikkelin lopussa.

Tärkeintä on tarjota hyvää sisältöä ja varmistaa, että sivusto on käyttäjäystävällinen ja toimiva.

Hakukoneoptimoinnin tekeminen voi sisältää esimerkiksi seuraavia toimia:

  • Hakusanojen selvittäminen ja sisällyttäminen sivuston sisältöön
  • Sivun metatietojen ja otsikoinnin parantaminen
  • Sisällön laadun ja sisällön muokkaaminen tai määrän lisääminen
  • Sivuston rakenteen ja sivuston sisäisten linkkien parantaminen
  • Niinsanottujen backlinkkien hankkiminen

Samat keinot joilla voidaan optimoida hakukonenäkyvyyttä hakukoneissa parantavat myös yleensä verkkosivuston saavutettavuutta. Verkkosivuston tekninen toteutus niin, että sivusto on teknisesti mahdollisimman hakukoneystävällinen, hoituu yleensä verkkosivuston toteuttajan toimesta. Täten tässä artikkelissa keskitytään verkkosivuston sisältöön ja niihin asioihin, joihin WordPressin sisällöstä vastaava taho voi vaikuttaa.

Asennamme ja konfiguroimme kaikille tekemillemme verkkosivustoille ilmaisen Yoast SEO -hakukoneoptimointilisäosan. Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin Yoast SEO -lisäosan ilmaisen version avulla tehtävään hakukoneoptimointiin.

Yksittäisen WordPress-sivun tai -artikkelin hakukoneoptimoinnin aloitus

Kun optimoit yksittäistä sivua tai artikkelia, keskity ihan ensimmäisenä miettimään sivun sisältöä ja sen pääotsikkoa (H1-otsikko). Jokaisella sivulla tai artikkelilla on oltava pääotsikko, sekä sisältö joka näkyy lohkojen muokkausnäkymässä.

Sivun pääotsikko ja itse sisältö ovat hakukoneoptimoinnissa ensimmäiset ja tärkeimmät asiat. Pääotsikon pitää kuvata selkeästä mistä asiasta kyseisellä sivulla on kyse. Sisällön pitää olla helposti luettavaa ja ymmärrettävää, sekä ihmisiä kiinnostavaa tekstiä. Vältä siis kapulakieltä, turhaa jargonia ja itsestäänselvyyksiä. Kun ihmiset ymmärtävät sisältösi ja ovat kiinnostuneita siitä, niin myös hakukoneet löytävät sen paremmin.

Sisältöä ja pääotsikkoa miettiessä kannattaa miettiä millä hakusanoilla kyseinen sivu tai artikkeli halutaan näkyvän hakutuloksissa. Jos sivuston hakusanat eivät ole selvillä, voi niitä kartoittaa erillisellä hakusanatutkimuksella. Hakusanatutkimus voi auttaaa esimerkiksi hahmottamaan millä hakusanoilla ihmiset etsivät tarjoamiasi palveluja. (Tarjoamme hakusanatutkimusta erillisenä ei-pakollisena lisäpalveluna, hakusanatutkimuksen tekee yhteistyökumppanimme. Jos olet kiinnostunut hakusanatutkimuksesta ota yhteyttä hannu@muuks.fi.)

Jos taas hakusanat ovat hyvin selvillä, ei erillistä hakusanatutkimusta tarvita. Kun hakusana tai hakusanat ovat tiedossa, pitäisi esimerkiksi pääotsikossa käyttää tuota hakusanaa. Sisällön on oltava laadukasta, uniikkia ja myös sisällössä hakusanat pitäisi toistua useampaan otteeseen. Kannattaa myös käyttää eri taivutusmuotoja hakusanoista sisällön seassa.

Väliotsikot (H2-otsikko, H3-otsikko jne.) ovat hyvä tapa jäsennellä sisältöä ja ne ovat erittäin tärkeitä hakukonenäkyvyyden kannalta, sillä ne auttavat hakukoneita ymmärtämään sivustosi sisällön rakennetta ja aihepiirejä. Verkkosivuja myös luetaan yleensä silmäillen. Lukija silmäilee verkkosivun sisältöä löytääkseen etsimäänsä tietoa tai saadakseen sisällöstä yleiskuvan. Lisäksi ruudunlukuohjelmien käyttäjät selailevat monesti sivun H2-otsikoita läpi näppäinkomennoilla ja etsivät siten heitä kiinnostavan kohdan sivusta tai artikkelista. Käytä siis sopivan tiheästi väliotsikoita tekstissäsi.

Sisällön optimaalinen pituus hakukoneoptimoinnin kannalta on noin 2000-2500 sanaa.

Yoast SEO avuksi

Jokaisen sivun tai artikkelin sisältöosuuden alapuolella on ”Yoast SEO” -osuus. Huom! Näillä hakukoneoptimointiasetuksilla voi vaikuttaa tarkkaan miten sivut ja artikkelit näkyvät hakukoneissa. Tärkeimpiä ovat ”SEO title”, ”Meta description” ja ”Focus keyphrase”.

SEO title eli SEO-otsikko

Sivun tärkein hakusana olisi hyvä olla H1-tason otsikossa eli sivun otsikossa. ”SEO-otsikko” kenttä generoidaan automaattisesti tageilla. Yleensä tagit ovat esim: (TITLE) (SEPARATOR) (SITE TITLE). Tästä generoituu automaattisesti esimerkiksi: ”2 vinkkiä Google Analyticsin käyttöön: näin pääset alkua pidemmälle (osa 1⁄4) – Muuks Creative”. Hyvä tapa SEO-otsikon generointiin onkin, että otsikossa on kyseisen sivun otsikko sekä koko sivuston otsikko. Voit kuitenkin poistaa valmiiksi täytetyt tagit ja kirjoittaa otsikon myös käsin.

”SEO-otsikko” tekstin optimipituus on noin 50-60 merkkiä. Jos kirjoitat yli 60 merkkiä pitkän tekstin Yoast SEO suosittelee sinua lyhentämään tekstiä, koska muuten siitä voi leikkaantua osa pois hakutuloksen yhteydessä.

Meta description eli Meta-selostus

”Meta-selostus” on tärkeä tekijä hakukoneiden arvostelussa ja auttaa sinua saamaan enemmän klikkauksia hakutuloksissa. Tämä on teksti, jossa selkeästi kerrotaan (sisältäen hakusanoja) mistä kyseisellä sivulla on kyse. Hakukoneiden käyttäjät silmäilevät sivun otsikon ja tämän ”Meta-selostus” tekstin ennen kuin tekevät päätöksen klikata kyseistä hakutulosta. ”Meta-selostus” on siis eräänlainen tiivistetty ”hissipuhe” kyseisestä sivusta tai artikkelista.

”Meta-selostus” tekstin optimipituus on noin 155 merkkiä. Jos kirjoitat liian pitkän SEO-otsikon, Yoast SEO suosittelee sinua lyhentämään tekstiä, koska muuten siitä voi leikkaantua osa pois hakutuloksen yhteydessä.

Focus keyphrase eli kohdennettu avainfraasi

Yoast SEO tarjoaa admin-käyttäjälle ”Kohdennettu avainfraasi” kentän, johon voi syöttää kyseisen sivun hakusanat. Kun kenttään on syötetty hakusanat, osaa Yoast SEO antaa ohjeita sisällön optimointiin. ”Kohdennettu avainfraasi” eli hakusana ei ole pakollinen, mutta voi auttaa sinua suunnittelemaan sivun sisältöä.

HUOM! Tämä ei ole sama kuin ”ennen vanhaan” verkkosivuilla oli tapana listata ”meta keywordeja”, niitä ei enään käytetä ollenkaan koska Google ja muutkin hakukoneet jättävät ne huomioimatta. ”Kohdennettu avainfraasi” on sana tai useampi sana, jolla haluat että kyseinen sivu tai artikkeli näkyisi hakutuloksissa.

Kun olet määritellyt ”Kohdennettu avainfraasi” kenttään hakusanan, osaa Yoast SEO analysoida sivun sisällön, otsikon, URL-osoitteen yms. ja antaa sinulle ehdotuksia miten parantaa sisältöä. Liikennevalot vihreä/keltainen/punainen auttavat sinua hahmottamaan kuinka hyvin olet kyseisellä sivulla onnistunut kirjoittamaan tekstiä ja missä valitsemasi hakusana esiintyy. Yoastin sivuilta löydät enemmän tietoa englanniksi.

Yoast SEO:n tekemä sisällön analyysi

Yoast SEO -sisällön analyysi on työkalu, joka auttaa sisällön optimoinnissa hakukoneiden näkökulmasta. Se analysoi sivusi sisältöä ja antaa suosituksia ja vinkkejä siitä, kuinka parantaa sivusi sisällön laatua ja hakukonenäkyvyyttä.

Yoast SEO -sisällön analyysi kattaa useita tärkeitä optimointikohteita, kuten ”Kohdennettu avainfraasi” hakusanat, ”Meta-selostus”, ”SEO-otsikko”, lukemisen helppous ja sisällön pituuden analysoinnin. Analyysin tulokset näytetään kätevästi WordPress-editorissa, ja ne antavat sinulle konkreettisia suosituksia siitä, miten parantaa sivusi hakukonenäkyvyyttä. Tämä työkalu on erittäin hyödyllinen niille, jotka haluavat tehdä tehokasta hakukoneoptimointia ilman teknistä tietämystä.

Muut huomioon otettavat asiat

URL-osoitteet

URL-osoitteiden on oltava selkeitä, ei liian pitkiä ja niiden tulee sisältää hakusanat. WordPress luo automaattisesti alasivun tai artikkelin kyseessä olessa H1-otsikosta ”polkutunnuksen” (engl. Permalink). Polkutunnus on WordPress-sivuston sivun tai artikkelin pysyvä URL-osoite. Se on siis uniikki linkki, joka johtaa tiettyyn sivuun tai artikkeliin ja se näkyy myös hakutuloksissa. Polkutunnuksen avulla hakukoneet ja käyttäjät voivat löytää sivusi helpommin.

Jos käytit H1-otsikossa hakusanoja, tulivat ne siis automaattisesti myös ”polkutunnukseen”. WordPress korvaa ääkköset a- ja o- merkeillä ja välilyönnit väliviivalla. Näin polkutunnuksesta tulee helposti luettava niin hakukoneille ja ihmisille. HUOM! Jos teet hakukoneoptimointia jo julkaistulle sivulle tai artikkelille ja muutat polkutunnusta, muista että sinun pitäisi lisätä myös uudelleenohjaus vanhasta URL-osoitteesta uuteen. Jos verkkosivustollasi on esim. Redirection niminen lisäosa ja sen asetuksista on asetettu lisäosa tarkkailemaan polkutunnusten muutoksia niin Redirection-lisäosa luo uudelleenohjauksen automaattisesti. Suosittelen asentamaan Redirection-lisäosan jos sitä ei ole vielä sivustollanne asennettuna.

Sivun latausnopeus

Sivuston tai sivun latausnopeus on tärkeä tekijä hakukonenäkyvyyden ja käyttäjäkokemuksen kannalta. Hakukoneet haluavat näyttää nopeasti lataavia sivuja hakutuloksissa, ja nopeasti lataavat sivut ovat myös käyttäjien mielestä parempia. Siksi sivuston tai sivun latausnopeus on tärkeä optimointikohde. Latausnopeuteen vaikuttavat eniten sivuston tekniset ratkaisut kuten palvelin, sivuston tekninen toteutustapa, erilaiset välimuistiratkaisut, kuvien ja videoiden lataustapa ja tiedostojen koot ja tiedostotyypit. Vaikka et välttämättä pysty näihin itse vaikuttamaan, näistä kannattaa kysyä sivuston tekniseltä toteuttajalta yksityiskohtia.

Sivuston linkit

Sisäiset ja ulkoiset linkit auttavat hakukoneita ymmärtämään sivustosi sisällön merkitystä ja lisäävät sivustosi luotettavuutta. Sivuston sisäiset linkit ovat linkkejä, jotka johtavat sivuston sisällä eri sivuilta toisiin sivuihin. Ne ovat tärkeitä hakukonenäkyvyyden ja käyttäjäkokemuksen kannalta, sillä ne auttavat hakukoneita ymmärtämään sivustosi sisällön ja järjestyksen, sekä helpottavat käyttäjien navigoimista sivustolla. Ulkoiset linkit ovat linkkejä, jotka johtavat sivustoltasi toiselle sivustolle. Ulkoiset linkit auttavat hakukoneita ymmärtämään sivustosi arvoa ja luottamaan siihen enemmän sekä antavat käyttäjille mahdollisuuden löytää lisää tietoa aiheesta, jota he etsivät.

Paluulinkit

Sivuston ulkopuoliset linkit jotka johtavat toiselta sivustolta sinun sivustollesi kutsutaan paluulinkeiksi (engl: Backlinks). Ne ovat tärkeitä hakukonenäkyvyyden kannalta, sillä ne auttavat hakukoneita ymmärtämään sivustosi arvoa ja luottamaan siihen enemmän. Hakukoneet katsovat, että kun muut sivustot linkittävät sinun sivustoosi, sivustosi on oltava hyödyllinen ja sen auktoriteetti hakukoneiden kannalta kasvaa.

Paluulinkkien saamiseen voi kuulua esimerkiksi vierailevana kirjottajana esiityminen toisen sivuston blogissa, vieraileminen foorumeilla ja keskusteluissa, sosiaalisen median käyttö yms. Käänteislinkkien määrä ja laatu ovat tärkeitä hakukonenäkyvyyden kannalta, sillä mitä arvostetumpi sivusto linkittää sinun sivustoosi, sitä suuremmat pisteet hakukoneet antavat sinun sivustollesi.

Miten saan sivun tai artikkelin piiloon hakukoneilta?

Joskus halutaan tietyn sivun näkyminen hakukoneissa estää. Myös tämä onnistuu Yoast SEO -asetuksista. Yoast SEO Edistyneet (engl. Advanced) välilehdellä voit asettaa ”Sallitaanko hakukoneiden näyttää kohde Artikkeli hakutuloksissa?”: Ei ja ”Tuleeko hakukoneiden seurata kohteen Artikkeli linkkejä”: Ei. Jolloin hakukoneet eivät indeksoi kyseistä sivua tai artikkelia eivätkä myöskään indeksoi linkkejä joita kyseisellä sivulla tai artikkelilla on.

Jatkuva parantaminen

Tässä artikkelissa käytyjen asioiden huomioonottaminen auttaa sinua parantamaan verkkosivujesi hakukonenäkyvyyttä, käyttäjäkokemusta ja saavutettavuutta. Yoast SEO -lisäosaa voi käyttää apuna hakukoneoptimoinnissa ja kun otat huomioon sen tarjoamia suosituksia asioiden parantamiseksi verkkosivusi täyttää paremmin hakukoneiden vaatimukset. Hakukoneoptimointi ei ole yksiselitteinen prosessi ja jatkuva seuranta ja säännölliset parannukset auttavat hakukoneoptimoinnissa.

Hannu Heljala

Hannu Heljala

Hannu on intohimoinen koodari, joka ei pelkää haasteita. Olethan yhteydessä jos tarvitset apua verkkosivujesi kanssa, mietitään yhdessä paras ratkaisu juuri sinulle.

hannu@muuks.fi
050 582 3955

Lue lisää verkkosivuista

Hannu Heljala

Varaa ilmainen konsultointi

Voit varata ajan kalenteristani ja käydään yhdessä läpi miten me voisimme auttaa teidän organisaatiota.

Varaa aika

Heräsikö sinulla kysymyksiä hakukoneoptimoinnista?